Flere muligheder for unge og voksne med særlige udfordringer

I mange år har organiserede skoletilbud til unge med særlige udfordringer været en stor mangelvare på Færøerne, men nu er der åbnet op for flere muligheder for kompetencegivende uddannelser til unge voksne, som ikke kan indgå i en almindelig gymnasial uddannelse.

 
Serbreyt”, som er navnet på den gymnasiale linie, som retter sig til personer med særlige udfordringer, startede som en prøveordning på Handelsskolen i Kambsdal i august 2015. Nu udvides ordningen med optag af elever på Glasir (Teknisk skole i Torshavn) og på Teknisk skole i Klaksvik. Udover fælles fag, hvor undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, kan eleverne i Torshavn vælge imellem uddannelseslinjerne bilmekanik, snedkerlære og beklædningsassistent, og eleverne i Klaksvik kan optages indenfor snedkerlære og gastronomi. “Serbreyt” er etableret i samarbejde med undervisningsministeriet og socialministeriet, og der er tale om et optag af ganske få elever i 2016 på de tre nævnte skoler. Dette optag dækker langt fra det reelle behov for kompetencegivende uddannelse efter endt folkeskole til denne målgruppe, men der er tale om en begyndelse, som aktører på området håber kan videreudvikles og udvides efterhånden. Principperne bag organiseringen af “Serbreyt” bygger på OCN-systemet (Open College Network), hvor den enkelte elevs praktiske kompetencer valideres, beskrives og dokumenters.
 
Hør en radioudsendelse om disse uddannelsestilbud her