Flere påbegynder en erhvervsuddannelse og elevernes trivsel er høj

Flere elever begynder på 2. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

 
Foto: João Jesus Foto: João Jesus

En ny opgørelse viser at 8% flere elever end i jan. 2020 starter på 2 del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, især er der stigning inden for områder Fødevarer, jordbrug og oplevelser” samt ”Teknologi, byggeri og transport”. Stigningen er sket i en coronatid, hvor mange skoler har været lukket ned. Den årlige trivselsmål på erhverskuddannelserne viser desuden, at elevers trivsel er let stigende og nu ligger på niveau med de gymnasiale uddannelser, og at virksomhederne der tilfredse med lærlinge, der kommer ud.

De positive tiltag kan skyldes dels skolernes indsats ift. fastholdelse og gennemførelse af uddannelserne, samt kan mere overordnet være et resultat af trepartsforhandlingerne der bl.a. sikrede flere lærepladser.

Læs mere om Flere elever begynder på en erhvervsuddannelse

Læs mere om høj trivsel blandt erhvervsskoleelever

Se elevtal

Læs om målingerne