Flere søker høyere utdanning med realkompetanse

 

6 600 studenter har søkt om opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse i 2009. Tallet har økt med nesten 2 000 personer siden 2007.
Dette viser at ordningen med å kunne søke opptak til høyere utdanning på bakgrunn av dokumentert realkompetanse blir stadig mer kjent.
Statistikken er hentet fra Vox-speilet, en årlig landsdekkende rapport om voksnes deltakelse i opplæring.

Les mer her: PDF