Flere studerende er i 2015 optaget på uddannelser med gode jobmuligheder

 

Det samlede søgningstal på de videregående uddannelser var i år 93.924 ansøgere.
65.298 ansøgere er per 30. juli blevet tilbudt en plads. Det er 2% flere end i 2014.

Stigningen i optaget er størst på uddannelser, der retter sig mod den private sektor og har gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Dette gælder bl.a. erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, uddannelsen til diplomingeniør, og civilingeniøruddannelserne, samt en række centrale velfærdsuddannelser har fremgang. Det it-faglige område har samlet set optaget 19 procent færre studerende end i 2014.

Kilde uddannelses- og forskningsministeriet.
Læs mere