Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

 

 
17-04-2013
Lockouten berører mange voksenuddannelsesinstitutioner bl.a. arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU, Social og sundhedsuddannelserne, SOSU, Voksenuddannelsescentre, VUC og produktionsskoler.
Læs mere og find opdateret information
- om det statslige område: Modst.dk 
- om det kommunale område http://kl.dk/konflikt