Flere voksne på erhvervsuddannelserne

Tænketanken DEA har analyseret hvilke elever, der går på erhvervsuddannelserne. Tallene viser en markant stigning i gennemsnitsalderen for nystartede elever på uddannelserne fra 19 år i 1991 til 24 år i 2011. Stigningen dækker blandt andet over en markant stigning i andelen af voksne over 25 år. Den gruppe udgjorde i 2011 30 % af de elever, der startede på erhvervsskolerne.

 

Ifølge DEA er tendensen, at erhvervsskolerne udvikler sig til voksenuddannelser der i stadigt mindre grad bliver attraktive for de unge når de skal vælge uddannelse lige efter folkeskolen. Tænketanken mener ikke, at de tiltag der indgår i erhvervsskolereformen fra februar 2014, der blandt andet omfatter et grundforløb målrettet de unge, der kommer direkte fra folkeskolen, er tilstrækkeligt til at vende den udvikling.

Læs mere på DEAs hjemmeside
Læs DEAs notat: PDF