Flerspråkighet utmanar universiteten

 

– I alla de nordiska länderna lockar man idag internationella studenter med undervisning på engelska, säger universitetsforskaren Taina Saarinen från Jyväskylä universitet. Utöver de specifikt planerade engelskspråkiga undervisningsblocken kan undervisningsspråket också ändras slumpmässigt. En kurs kan hållas på engelska om utbytesstudenter anmäler sig till den.
När det gäller arbetslivet, är det dock de finländska studenterna som drar mest nytta av de engelskspråkiga magisterprogrammen, anser Saarinen. De får en flerspråkig expertis medan de utländska studenterna inte hinner lära sig vare sig finska eller svenska under två år. Detta försvårar deras möjligheter att få jobb på den finländska arbetsmarknaden efter examen.

Läs mera på Helsinki.fi.