Fleste langtidsarbeidsledige har kun folkeskoleutdanning

 
Av den gruppen har over halvdelen vært arbeidsledig i over seks måneder som er definisjonen på langtidsarbeidsledighet. Ved nærmere ettersyn viste det seg at over 30 % av langtidsarbeidsledige er unge mennesker, 30 år og yngre. Det fremkommer også at i hele gruppen av langtidsarbeidsledige yngre enn 30 år, har langt største delen 77,4 %, bare gjort ferdig sin folkeskoleutdanning.
Les hele rapporten: PDF