Flexibelt lärande (5)

 

Flexibelt lärande

Bygger nettverk for nordiske voksenlærere

Bygge nettverk og formidle erfaringer og ”godt stoff” omkring voksnes læring med hjelp av nettet. Dette er to sider av samme sak for Nordplus-prosjektet SKJÁR.
Nettverket presenterer seg som et nettverk for nordiske voksenlærere som ønsker å lære sammen. Hvordan kan vi bruke nettverktøy og annen teknologi for å forsterke læringen? Dette er overskriften for e...


Bygging og utforsking av samt diskusjon om assosiative kunnskapstrukturer i voksnes læring - Å utvikle bedre læringsmetoder for voksne

Nordplus Voksen projekt
Partnere:Vuxenutbildningen i Luleå i Sverige 

Prosjektets målsetting: Å utvikle bedre læringsmetoder for voksne - tilpasset den enkeltes måte å lære på. 

Mål : Nye og konstruktivistiske måter å l...


FLENOFHS - Promotion of flexible learning in new environments through European Network of Folk High Schools

EU Grundtvig 1 project
The aim of the Grundtvig 1 project has been to develop the relations between adult education institutions and folk high schools and to develop and to strengthen FHS movement in Europe. The project has...


NordFlex

Nordplus Voksen -projekt
NordFlex var et Projektet Flexible eLearning Network – Nordic Perspectives Online beviljades projektmedel ur Nordplus Voksen-programmet i 2005 års ansökningsomgång. Det har inneburit ett stort nordisk...

http://distans.wetpaint.comTekniske kvalitetskriterier for digitale læringsressurse

CFL/Vox projekt
Prosjektets målsetting: Utvikle tekniske kvalitetskriterier for digitale læringsressurser for å bedre kvalitet, gjenbruksmuligheter og tilgjengelighet. Gjøre det enklere å utveksle og gjenbruke digita...