Flexibelt lärande, IT och demokrati

 
Från vänster: Staffan Hübinette, Johanni Larjanko, Björn Garefelt, Elisabeth Kempe, Ingemar Svensson. Från bilden saknas gruppens sjätte medlem, Sigrún Magnusdóttir. Från vänster: Staffan Hübinette, Johanni Larjanko, Björn Garefelt, Elisabeth Kempe, Ingemar Svensson. Från bilden saknas gruppens sjätte medlem, Sigrún Magnusdóttir.


 

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

Arbetsgruppen har planerat och genomfört en nordisk virtuell studiecirkel för att undersöka och diskutera demokratiserande arbetsmetoder inom vuxen- och folkbildningen med hjälp av IT.

NVL skapade arbetsgruppen i 2005 som har genomfört sitt uppdrag i 2006. 


Läs dokumentation och rapporter: