Flexibelt lärande, it och demokrati

 
Johannes Jansson/norden.org Johannes Jansson/norden.org

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppen har praktiskt prövat den virtuella samtalsbaserade studiecirkelns metodik och dokumenterat erfarenheter kring flexibelt lärande och aktivt medborgarskap i perspektivet av IT. Arbetsgruppen skapades av NVL i 2005; har genomfört sitt uppdrag i 2006.