Flexiblare och effektivare integration

Regeringen vill att de nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete.

 

Regeringens handlingsplan med åtgärder för en god integration publicerades i början av maj.

Enligt handlingsplanen ska bl. a. integrationsutbildningen ha en stark koppling till arbetslivet och arbetsgivarnas behov. Den grundläggande utbildningen för vuxna ska förnyas så att också valfria yrkestudier kan ingå i utbildningen. Språkutbildningen ska integreras med de övriga studierna, arbetsplatslärande och arbetspraktik.

Läs mera