Flippat klassrum på folkhögskolekurs

 

Här förklarar Ulrika Knutsson, Åsa folkhögskola och re:flexredaktionen, begreppet Flippat klassrum i två filmer. I den första filmen går hon igenom grunderna och i den andra tas konkreta exempel upp. Filmerna är producerade av Johanna Krook, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vad är flippat klassrum?

Praktisk användning

Länkar: