Fælles ansvar for en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i denne uge holdt møde om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det fælles ansvar er baseret på juni aftalen om fremtidens velstand og velfærd indgået med et bredt flertal af folketingets partier. En række initiativer der bl.a. indbefatter et løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, flere voksenlærlingepladser og mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skal sikre at det offentlige medvirker, men også virksomhederne og arbejdsmarkedets parter såvel som den enkelte voksne må tage del i ansvaret.
Der skal afsættes ressourcer til en styrket opsøgende indsats over for små og mellemstore virksomheder, en stærkere koordination af vejledningsindsatsen og en øget efterspørgsel efter voksen- og erhvervsuddannelse blandt virksomheder og lønmodtagere, især for gruppen med et stort behov og mindst motivation for at deltage.
Se link neden under.