Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

 
Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september. Per Thrane Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september.

Medarbejdere fra Islands, Finlands, Sveriges, Norges og Danmarks kriminalforsorg var i forrige uge samlet i Københavns Sydhavn til Nordisk Netværk for Fængselsundervisnings årlige uddannelseskonference

 Skal den danske kriminalforsorg købe sig til professionelle ydelser fra skoler og videregående uddannelsesinstitutioner, eller skal det fortsat være op til fængslerne og arresthusene at ansætte lærere til at varetage opgaven med at uddanne de indsatte?

Direktør Johan Reimann bragte temaet på bane i sin åbningstale ved den årlige uddannelseskonference, som bliver afholdt hvert andet år på skift mellem de nordiske lande. Denne gang var temaet ”Fængslet som læringsarena – uddannelse og vejledning af indsatte i Norden”.

Konferencen bød blandt andet på forskellige faglige oplæg, som havde vejledning som omdrejningspunkt, mens de mange workshops gav landene mulighed for at udveksle erfaringer med projekter på forskellige felter inden for uddannelse i fængselsverdenen. 

”Der kan hentes rigtig meget inspiration i det nordiske samarbejde. Uanset at vore institutioner og vores organisation på mange måder er forskellige. Men også af forskelligheder kan man lære noget,” sagde Johan Reimann.

Udvikling og nye ideer

For eksempel er der forskel på, hvordan landene håndterer opgaven med at uddanne klientellet i deres fængsler.

Sveriges kriminalforsorg har en ordning, der svarer til Danmarks, hvor kriminalforsorgen selv ansætter lærerne. I Finland, Island og Norge har uddannelsesinstitutioner udefra derimod ansvaret for at varetage opgaven om at uddanne klientellet i fængslerne – en løsning, som Kriminalforsorgen er ved at undersøge, om kunne implementeres i Danmark.

Lea Holst Reenberg, fuldmægtig i Kriminalforsorgens Straffuldbyrdelseskontor og repræsentant for Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning, mener, at det at mødes på tværs af landene giver en unik mulighed for at udvikle sig og få ideer til nye projekter. 

”Det er meget sundt at få mulighed for at se på sig selv udefra, og det gør man, når man mødes til en konference. Man skal kunne forklare sig og begrunde, hvorfor vi har valgt at gøre tingene på den måde. Det tror jeg, er godt i forhold til at prøve at skabe udvikling, og derfor er det vigtigt at mødes og diskutere og vise vores projekter,” siger Lea Holst Reenberg.

Smagsprøve på kokkeprojekt

Et af de projekter, som Kriminalforsorgen fik mulighed for at fremvise under konferencen, er det meget medieomtalte kokkeprojekt, der udbyder grundforløb i kokkeuddannelsen til indsatte, og som blandt andre institutioner har kørt på Vridsløselille Statsfængsel i samarbejde med Meyers Madhus. Også Københavns Fængsler var til stede og præsenterede som arresthus sin vinkel på forløbet.

En indsat havde smagsprøver med og fortalte deltagerne om sit personlige udbytte af uddannelsen. Efter 19 år i fængsel havde han fået en lærerplads i et af Claus Meyers bagerier, og det havde givet ham troen på, at han endelig kunne lægge sit liv om.

”Samarbejdet med Meyer er et eksempel på projekter, vi gerne vil have flere af, fordi vi generelt gerne vil indgå i flere partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner udenfor,” siger Lea Holst Reenberg. 

Udover kokkeprojektet præsenterede Kriminalforsorgen den nye uddannelsesafdeling på Nyborg Statsfængsel, hvor man har samlet indsatte, der ønsker at uddanne sig, på én afdeling. Her er det uniformerede personale involveret i det motiverende arbejde, og det skal bevirke, at de indsatte fastholdes i uddannelse.

Tekst: Mette-Sofie Holst Sommer, Kriminalforsorgen Danmark