Fokus på amatørkulturens mulighed og betydning i samfundet

”Amatørkultur” er en ny digital publikation om amatørkulturen som et betydningsfuldt lærings- og aktivitetsrum både for den enkelte og samfundet. I publikationen gives bl.a. et bud på, hvad en amatør kan være og hvilken form for læring, kundskab og dannelse der karakteriserer amatøraktiviteter. Der er beskrivelser af konkrete cases og andre relevante links.

 

Publikationen er resultat af et samarbejde mellem DATS- landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS  Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og muliggjort af tilskud fra DFS – Dansk Folkeoplysning Samråd og Kulturministeriets Folkeoplysningspulje 2012.

Download publikation: www.amakult.dk/FORORD/forord.html
Maria Marquard
 E-post: MARQ(ät)dpu.dk