Fokus på arbejdsmarkedet i anbefalinger til reform af uddannelsessystemet

 

I slutningen af 2012 nedsatte regeringen Produktivitetskommissionen, der fik til opgave at undersøge udviklingen i den danske produktivitet og komme med anbefalinger til, hvordan den kan øges. I december 2013 kom kommissionens rapport med anbefalinger til reform af uddannelsesområdet.

 

Centralt i Produktivitetskommissionens rapport er et fokus på en meget direkte kobling mellem uddannelse og arbejdsmarkedet. En stor del af kommissionens anbefalinger peger således på at incitamentsstrukturerne i forhold til både uddannelsesinstitutioner og studerende bør knyttes til uddannelsens ’anvendelighed på arbejdsmarkedet’.

Således anbefales det, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad styres på baggrund af de studerendes indkomst efter uddannelsen, idet finansieringssystemet bør indrettes så institutionerne tilskyndes til at udbyde uddannelser med høj beskæftigelse og løn.

De studerende skal have et bedre grundlag for valg af uddannelse ved hjælp af bedre adgang til tal for uddannelsernes kvalitet og relevans på arbejdsmarkedet, særligt for arbejdsløshed, beskæftigelsesområde og løn. Derudover anbefaler kommissionen at uddannelsesstøtten gøres afhængig af uddannelsesvalget, det kunne for eksempel ske ved at gøre støtten til studier med høj arbejdsløshed lavere.

Læs hele rapporten og mere om Produktivitetskommissionen her: http://produktivitetskommissionen.dk/publikationer