Fokus på de vestnordiske samfunds fremtid i en globaliseret verde

 

Dette er overskriften til en konference, som Historie- og Samfundsfagsafdelingen ved Færøernes Universitet arrangerer i anledning af, at  afdelingen holder 25-års jubilæum i 2012. Konferencen, som har fokus på de vestnordiske samfunds fremtid i en globaliseret verden,
er opdelt i to dele.  I den første, almene del, der bliver afholdt i Nordens Hus den 24. april, vil der blive fokuseret bredt på de samfundsmæssige udfordringer og muligheder, som de vestnordiske samfund i det gamle danske imperium står overfor. Her tænkes der både politisk, erhvervsmæssigt og kulturelt. I den anden og lukkede del af konferencen, der bliver afholdt på Historie og Samfundsafdelingen den 25. april, vil der blive fokuseret mere snævert på de forsknings- og undervisningsmæssige udfordringer og muligheder.

Læs mere om konferencen og download program på færøsk på Setur.fo