Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæreren kunne?

Mange sproglærere oplever et behov for bedre vejledning om, hvordan man underviser i hverdagsmatematik sammen med den øvrige undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 

 Ny udviklingsopgave om hverdagsmatematikken i den grundlæggende undervisning for voksne igangsat i Oslo.

Mange sproglærere oplever et behov for bedre vejledning om, hvordan man underviser i hverdagsmatematik sammen med den øvrige undervisning i den grundlæggende litteracitet. Dette blev fastslået på den nordiske alfa-konference 2014 i Gullmarsstrand, Sverige, hvor Alfarådets ”Kompetensbeskrivning av lärare” blev diskuteret af lærere fra de nordiske lande. Et andet ønske på konferencen var en uddybning af vejledningen om it-didaktik og it-hjælpemidler i undervisningen.

På denne baggrund har Nordisk Alfaråd afholdt en to-dages workshop på Vox i Oslo. Workshoppen har haft fokus på hverdagsmatematikken og lærerkompetencer. Alrarådet havde inviteret en bred kreds af fagfolk og erfarne lærere fra de nordiske lande, som præsenterede deres materialer, undervisningserfaringer og overvejelser om de fagdidaktiske opgaver og udfordringer, som sproglæreren møder sammen med kursisterne. Det blev flere gange påpeget, at læreren skal kunne sætte sig ind i kursistens erfaringer og kursistens syn på hverdagsmatematikken, som kan være meget forskellige fra lærerens erfaringer. Det blev også fremført, at læreren skal kunne mestre forskellige matematik-behov, som kursisten møder i forskellige situationer. Om det gælder addition, subtraktion, multiplikation eller division, skal læreren kunne begrunde sin pædagogik.

Matematik-workshoppen er en start på et udviklingsarbejde, der i løbet af 2015- 2016 skal konkretisere afsnit 6 i ”Kompetensbeskrivning av lärare”, NVL 2013. Udviklingsarbejdet tager således sigte på at identificere de fagdidaktiske opgaver og udfordringer, som sproglæreren møder i undervisningen. Alfarådet vil i løbet af det kommende år arbejde på at få beskrevet den særlige didaktik der er en ”brobygning” mellem hverdagsmatematik-didaktik og andetsprogs-didaktik. Det er hensigten, at resultaterne skal anvendes i kommende efter- og videreuddannelsestilbud. Der skal også findes en platform for erfaringsudveksling om eksisterende viden, erfaringer og materialer, fx NVL-s web-site.