Fokus på kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

For få unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og for mange falder fra inden afsluttet uddannelse. Derfor nedsatte regeringen i 2012 et erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter, Kommunernes landsforening, Danske Regioner og embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

 

Udvalget afleverede en delrapport til regeringen i oktober 2012 med en række anbefalinger, som dannede afsæt for en bred politisk aftale om "Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti", Erhvervsuddannelsesudvalget har nu afsluttet anden del af sit arbejde, dog uden at være enige om fælles anbefalinger. Ifølge uge brevet A4 er der politisk uenighed mellem deltagere i udvalget og mellem de politiske partier.

Læs mere  på
Ministeriets hjemmeside
A4 nyhedsbrev

Danmarks evalueringsinstitut, EVA har på baggrund af deres evalueringer og analyser beskrevet 5 centrale udfordringer for erhvervsskolerne. 
 Læs om udfrodringerne: Eva.dk
Maria Marquard
 E-post: marq(ät)dpu.dk