Fokus på produktion og arbejdspladser i udmøntning af 1 milliard til voksen- og efteruddannelse

Der blev sidste år afsat en milliard ekstra til at løfte voksen- og efteruddannelse i Danmark. Regeringen, LO og DA er nu blevet enige om, hvordan midlerne skal anvendes.

 
Fokus på produktion og arbejdspladser i udmøntning af 1 milliard til voksen- og efteruddannelse Eivind Sætre/norden.org

Omkring 645 millioner er afsat til at styrke ufaglærtes og faglærtes muligheder for at deltage i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Det skal blandt andet ske ved at sikre en bedre kobling mellem læse-, skrive- og regnekurser og praktisk læring og ved at øge fleksibiliteten i AMU og fokusere mere på produktivitet og vækst.
De resterende 355 millioner er afsat til styrkede muligheder og øget aktivitet på videregående voksen- og efteruddannelse. Der skal være bedre adgang til videregående voksen- og efteruddannelse for faglærte, og faglærte skal have større økonomisk tilskyndelse til videregående uddannelse.

Læs mere om udmøntningen af de ekstra midler til voksen- og efteruddannelse på undervisningsministeriets hjemmeside.