Folkbildare bloggar

 

En ny blogg av folkbildare har sett dagens ljus i Danmark. Alle arbejder de til dagligt med folkeoplysningen. Men som folkeoplysere vil de også have en stemme i den offentlige debat om de store samfundsspørgsmål.
Derfor har de oprettet hver deres blog på blogsitet ”Værdier på spil – stemmer fra folkeoplysningen”.

Deres udgangspunkt er, at folkeoplysningens grundværdier er under pres. I præsentationen af blogsitet kan man læse:
”Den offentlige debat om samfundet er blevet underlagt et økonomiske rationale, hvor kun det, der kan måles og vejes, og som kan aflæses i bruttonationalproduktet, har værdi. Samtidig breder der sig en de-og-os tilgang til samfundets problemer, som undergraver tilliden og sammenhængskraften.
Det står i modsætning til de værdier omkring demokrati, dannelse og uddannelse, som har defineret folkeoplysningen. Vi har oprettet bloggen for at tale op imod nogle af de dominerende samfundsfortællinger.”

Läs bloggen här

Källa: DFS