Folkbildning för bättre integration

 
Folkbildning kan bli en nyckel till integration för nyanlända. Det menar regionförbundet och kommunerna i Kalmar län.
Genom studiecirklar, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden kan medborgare i samhället ta till sig ny kunskap och ny värderingar på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Det skriver Ulf Nilsson (S) och Tomas Kronståhl (S) i ett brev till regeringen, för regionförbundet och länets kommuners räkning. De föreslår därför att regeringen ger folkbildningen ett nationellt uppdrag för att ge tidiga insatser för asylsökande.

Läs mer

Källa: VT