Folkbildning som inkluderar

En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

 

Frågeställningen som rapporten söker svar på handlar om vad det är som behövs för att nyanlända skall bli en del av samhället och arbetslivet. Huvudfokus ligger på arbetslivsfrågor, men även språk och integration i civilsamhället diskuteras. Rapporten lägger fram tio rekommendationer för en fungerande inclusion och skall fungera som underlag för fortsatta diskussioner. Rapporten är på engelska.

Läs mer