Folkbildning som vaccin

 

Många har någon gång deltagit i en studiecirkel eller kurs på en folkhögskola eller ett studieförbund. För att söka ny kunskap vid sidan av det traditionella utbildningsväsendet, men kanske också nya insikter och perspektiv i ett allt mer globaliserat informationssamhälle. Faktum är att folkbildningsverksamheter under lång tid varit drivhus för samhällelig debatt och samtal. Denna delaktighet möjliggör insikt i demokratins processer och minskar tröskeln för att engagera sig i samhällsfrågor även mellan valen. 

Skånes Bildningsförbund delar sedan 2012 ut priset ”Årets Folkbildare” i syfte att uppmärksamma folkbildningens betydelse i Skåne, samt personer som bidrar till ökad folkbildning. I år tilldelades priset ärkebiskopen Antje Jackelén, året dessförinnan regissören Gabriela Pichler, och första året komikerparet och programledarna Johan Wester och Anders Jansson.


Läs mer


Källa: Skånskan