Folkbildningen gör skillnad

 

Folkbildningen, särskilt studieförbunden, står inför ett avgörande läge inför Folkbildningsrådets arbete att ta fram ett nytt regelverk för statsbidragen från 2017. Utfallet av det arbetet är viktigt, inte enbart för oss som studieförbund, utan framförallt för folkbildningen som helhet.

Folkbildningen står inför många utmaningar de kommande åren. Det behövs ett statsbidrag som kan möta dessa. Riksdagen har fattat beslut om ett mål för folkbildningen: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det är ett mål som utmanar och förpliktar. För oss i Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är det centralt att arbeta mot målet särskilt i vår roll som samhällsaktör.

Läs mer

Källa: Piteå Tidningen