Folkbildningen nådde 1,2 miljoner människor under 2018

Rapporten folkbildningens betydelse för samhället – folkbildningsrådets samlade bedömning 2018 visar att över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas kurser, studieförbundens cirklar eller annan folkbildningsverksamhet 2018.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Folkhögskolor och studieförbund spelar en viktig roll för att höja bildnings och utbildningsnivån i samhället. På folkhögskolornas allmänna kurs hade nästa var tredje deltagare någon funktionsnedsättning.

– Folkbildningen har sällan varit viktigare än nu, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Varje dag över hela landet erbjuder studieförbund och folkhögskolor mötesplatser och mångfald, kunskap, bildning och insikter. Folkbildningen spelar även en stor roll som landets största arena för kultur. Inom flera studieförbund var kulturområdet den största verksamheten under 2018.

Läs mer her.