Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 8-9 november

 

Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne.

 

06-10-2016
Start: 8. november 2016 00:00:00
End:   9. november 2016 00:00:00
integration
06-10-2016
Start: 8. november 2016 00:00:00
End:   9. november 2016 00:00:00

Vid årets konferens uppmärksammas särskilt den samtida flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen i ljuset av de satsningar som nu görs på bland annat studieförbund och folkhögskolor i Norden.

Läs mer