Folkbildningen och kompetensbaserat lärande

Sedan augusti 2021 ingår flera av den fria bildningens/folkbildningens kurser i det nationella prestationsregistret KOSKI.

 

Det är första gången som folkbildning lyfts upp till samma status som formell utbildning på detta sätt. Det har varit en lång och krävande process för att nå hit, och än är alla bitar inte på plats.

En avgörande faktor har varit att utbilda folkbildningens lärare i kompetensbaserat tänkande och bedömning. Nu har Medborgarinstitutens förbund i Finland producerat en snabbguide för alla lärare på arbetar- och medborgarinstituten som hjälp.

Guiden finns gratis tillgänglig på nätet och skickas ut till alla arbetar- och medborgarinstitut under våren. Det är Anni Karttunen som skrivit ihop guiden.

Läs guiden här (på finska).