Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

 

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. Många myndigheter har involverats och det civila samhället har mobiliserat till stöd och hjälp. 

Folkbildningen har underlättat vägen in i det svenska arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Läs mer