Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

 
Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål. 

Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser. 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
SE-581 83 Linköping
 

Avhandling (pdf)