Folkbildningsrådet får medel för satsning på kvinnligt entrepenörsskap

 
Regeringen har beslutat att anslå medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entrepenörsskap. För 2008 disponeras 2,5 miljoner kronor. Regeringen avser också att tillföra ytterligare 2,5 miljoner för 2009.  Omkring den 20 september kommer folkhögskolor och studieförbund att få information om hur man söker medel för ändamålet.
www.folkbildning.se