Folkbildningsrådet föreslår en särskild lönesatsning för lärare inom Sveriges folkhögskolor

Folkbildningsrådet menar att kompetensutvecklingen inom folkhögskolan är eftersatt och att det finns stora behov för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

 
NN - norden.org NN - norden.org

Folkhögskolan har fått 8000 nya årsplatser de senaste åren och många nya lärare har rekryterats varav många kommit in med annan bakgrund än folkbildning vilket gör att man behöver utbildning och fortbildning för att säkerställa kvaliteten.

Folkbildningsrådet menar att trycket på folkhögskolan att kunna kompensera för tidigare ofullständig skolgång ökar. Fler och fler deltagare är i behov av särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning eller bristfälliga kunskaper i svenska språket.

Folkbildningsrådet anser att det leder till en många gånger komplex undervisningssituation som ställer höga krav på folkhögskollärarna och förutsätter en pedagogisk kompetens. Men trots detta finns det inte tillgång till en central kompetensutveckling, något som lärare i den ordinarie skolan har möjlighet till.

Folkbildningsrådet föreslår därför en särskild satsning på ett lärarlyft för lärare inom folkhögskolorna under åren 2020 till 2022.

Läs mer her