Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 
Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet Thomas Glahn/norden.org

Mere end 90.000 mennesker besøgte Folkemødet over de fire dage og deltog i mere end 2.000 debatter og arrangementer. Mange debatter vedrørte en bred vifte af emner, inklusive en række af de temaer, NVL arbejder med. Der blev blandt andet debatteret innovation, kompetenceudvikling, udvikling af yderområder og ø-samfund. 

NVL deltog i Nordens telt med et velbesøgt debatarrangement om ”ø-samarbejde om voksenlæring”. Inden for området deltog derudover Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Daghøjskoleforeningen, Højskolerne, KORA, Uddannelsesforbundet og en række andre. 

Læs mere om Folkemødet 2014 på den officielle hjemmeside.