Folkeoplysning for flygtninge

 

På DFS´- Dansk Folkeoplysnings Samråds års- og repræsentantskabsmøde d.17. april var et centralt tema samrådets nye initiativ ”Folkeoplysning for flygtninge til det fælles bedste”. Formålet er bl.a. at synliggøre og styrke den særlige rolle de folkeoplysende skoleformer og foreninger kan have i modtagelse af flygtninge specielt i forhold til at skabe konstruktive møder og kontakter mellem nyankomne flygtninge og danskere. Et fremlagt ”positionspapir” om initiativet blev debatteret og videreudviklet.

På DFS’ hjemmeside beskrives, at det man ønsker med initiativet bl.a. er at:

  • synliggøre de mange og mangeartede aktiviteter, som allerede er i gang
  • inspirere vores egne skoler og foreninger til at sætte endnu mere i værk - og til at bruge hinandens erfaringer
  • inspirere andre til at gøre det samme
  • give vores bidrag til samfundsdebatten til fordel for menneskers ligeværd, det aktive medborgerskab og lærende og handlende fællesskaber

Læs mere