Folkeoplysningen og det folkelige engagement betydning for samfundsudvikling er vigtig

 
Oplægget er et slags værdipolitisk manifest, der skal sende et signal til befolkningen om, at samfundet har brug for deres engagement. Det skal sendes bredt ud i Venstres kreds som et inspirationskatalog. Et af de få konkrete tiltag er en revidering af folkeoplysningsloven, der skal være mere fleksibel. Samtidig nedsætter regeringen et folkeoplysningsudvalg, der skal sætte fokus på det folkelige engagement. Men ellers er det helt bevidst, at oplægget ikke er konkret. Det skal tjene som et indspark i værdidebatten.
www.venstre.dk/fileadmin/venstre.dk/main/
files/oplaeg/Folkeoplysningsoplaeg-2008.pdf