Folkeoplysningen vil give et særligt tilbud til dem på kanten af videnssamfundet

 
Regeringens målsætning er, at 95 % af hver årgang skal sikres en uddannelse, men stadig får omkring 20 % af hver årgang ikke en ungdomsuddannelse. Årsagerne til dette er mange og komplicerede, og kræver fleksible løsninger. Daghøjskoler og oplysningsforbund har i mange år praktiseret fleksible tilbud, der tilgodeser behovet hos grupper der kan opleve uddannelse som en trussel, og har nu afsluttet et udviklingsprojekt, der som resultat har ført til en omfattende undervisningsvejledning til et nyt koncept IFU, Individuel Forberedende Uddannelse.
Parallelt med udviklingsprojektet gennemførte Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen den tidligere omtalte forskningsbaserede undersøgelse (juni nyheder) af folkeoplysningens særligt motiverende læringsrum og særlige pædagogiske kvaliteter.  Konklusionerne i rapporten "Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen" af Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen er en del af grundlaget for IFU- konceptet.
Læs mere om IFU
Læs publikationen "Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen".