Folkeoplysningens indsats overfor de uddannelsessvage unge

 

 
23-04-2010

Papiret er tænkt som inspiration til det politiske system og centraladministrationen. Folkeoplysningens styrker ift uddannelsessvage unge er bla. flexible læringsforløb med fokus på den enkelte deltager i et fællesskab, spændende og udfordrende læringsmiljøer, læring der forbinder personlig og faglig læring, samt pædagoigiske arbejdsformer der fremmer personlig motivation og læring. I papiret foreslås flere initiativer, der kan fremme folkeoplysningens rolle i uddannelsesforløb for unge og sammenhæng mellem formel og uformel læing.

Læs papir: www.dfs.dk/andretemaer/brobygning/1indledningog2resumé.aspx