Folkeoplysningens indsats overfor de uddannelsessvage unge

 

Papiret er tænkt som inspiration til det politiske system og centraladministrationen. Folkeoplysningens styrker ift uddannelsessvage unge er bla. flexible læringsforløb med fokus på den enkelte deltager i et fællesskab, spændende og udfordrende læringsmiljøer, læring der forbinder personlig og faglig læring, samt pædagoigiske arbejdsformer der fremmer personlig motivation og læring. I papiret foreslås flere initiativer, der kan fremme folkeoplysningens rolle i uddannelsesforløb for unge og sammenhæng mellem formel og uformel læing.

Læs papir: www.dfs.dk/andretemaer/brobygning/1indledningog2resumé.aspx