Folkeoplysningens særlige pædagogiske kvaliteter ift. kortuddannede

 
Sten Højrup og Steen Elsborg (NCK/DPU) fremlagde foreløbige forskningsresultater. Resultaterne viser, at folkeoplysningens deltagerorienterede, erfaringsbaserede pædagogik, der foregår i læringsmiljø præget af fællesskab og respekt er meget uddannelsesmotiverende også for uddannelsesfremmede og kortuddannede deltagere. Konferencens indhold og struktur var tilrettelagt i en form, så deltagerne fik mulighed for både at høre om, diskutere og opleve folkeoplysningens særlige kvaliteter.
Forskningsresultater indgår i en ny pjece fra NCK ”Motivation og læringsform – en oversigt over eksisterende forskning” I pjecen kortlægges motivationsbegrebet og en række motivationskategorier identificeres. En af konklusionerne er at der ikke er enkle og lineære sammenhænge mellem bestemte læringsformer og faktorer, der motiverer. Derimod kan det have betydning af undervisningen relaterer til den vireklighed der kendes på arbejdspladsen.
Pjecen (pdf)
Mere om arrangementet...