Folkeopplysning i klimakonferanse

 
Workshopen skal synliggjøre tiltak og prosjekter i folkeopplysningsmiljøene som har bærekraft som ide og mål. NVL vil, sammen med stiftelsen Idebanken samle inn og redigere gode eksempler fra de nordiske landene. Noen vil bli brukt som gode cases under konferansen, og det er et mål å få alle som er meldt inn presentert via en brosjyre ev. cdrom.
Du kan lese mer om konferansen her: www.nordvux.net/page/36/hallbarutveckling.htm