Folkeopplysningen bærer: Eksempler

 
NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. Det skjer mer enn vi tror på lokalt plan. Eksemplene viser at lokalt initiativ og samarbeid gir gode resultater, og at folk engasjerer seg og deltar i problemstillinger og utfordringer som de ser nytten av i nærmiljøet. Flere av eksemplene har også et globalt perspektiv. Hensikten med å formidle disse eksemplene er å vise mulighetsrommet slik at de kan inspirere andre til å ta lignende initiativ i eget lokalmiljø, skole, borettslag og lignende. De er blant annet et godt utgangspunkt for diskusjoner i studieringer. Kjenner du til flere gode eksempler, send gjerne informasjon til ellen.stavlund@vofo.no eller kirsten@idebanken.no.
 

Bærekraft på lek og alvor i svenske Grästorp

Grästorp (6000 innbyggere) i Västgötland er blitt kjent for sine sprelske påfunn i Lokal Agenda 21-arbeidet. Kommunen har kommet fem ganger i Guinness’ rekordbok: Innbyggerne har nemlig satt rekorder i innsamling av ulike typer avfall, og den har hatt stor suksess med fantasifull bruk av eventyrskikkelser i mobiliseringsarbeidet. Les mere: PDF
 

Folkekraft i Albertslund

Beboerne i danske Hyldespjældet har involvert seg i arbeidet med bærekraftig utvikling – et ”demokratisk overskudd” som peker på at dette arbeid er noe mer enn en teknisk disiplin. Les mere: PDF
 

Folkeopplysning fra Sør inspirerte norske Sagene

”Kreativ galskap førte til noe nytt!” Et klart budskap under åpningsseremonien for permakulturelle installasjoner i Bydel Sagene i Oslo. Det er blitt flere av dem. Sammen med et stort veggkunstprosjekt viser de at det går an å transformere byens grønne arealer til mer produktive, estetiske og lærerike områder med borgerne som sentrale aktører. Les mere: PDF 
 

Lev enklare – en studiesirkel

Et første resultat var at jeg fikk mer tid og fikk det bedre. Dernest var det lettere i neste fase å ta inn det større perspektivet om bærekraft og hvordan vi ønsker vårt samfunn skal være. Vi satte fokus på forbrukssamfunnet og hvordan det er med på å øke vårt stress i hverdagslivet. PDF 
 

Sjekk din kommune!

De nordiske landa har mye til felles, men også noen viktige ulikheter - i politiske tradisjoner, i naturvilkår, i næringsstruktur og andre forhold - som har avfødt litt forskjellige tilnærminger til bærekraftspørsmål. Flere land har etablert ulike former for nettverk av kommuner som jobber med forskjellige aspekter av en bærekraftig utvikling. Les mere: PDF 
 

Slåttekurs, kjærlighet og lokalmat

– Vi kombinerer det sosiale med det økologiske og historiske perspektivet. Vi har hatt mange deltakere som i utgangspunktet overhodet ikke var interessert i biologisk mangfold, men de ble det gjennom den praktisk tilrettelagte undervisningen utendørs. PDF