Folkeuniversitetet - yksi organisaatio, monta todellisuutta

Tanskan vapaan sivistystyön tieto- ja tutkimuskeskus VIFO:n tuore raportti käsittelee vapaan sivistystyön oppilaitos Folkeuniversitetetin historiaa, taloutta, organisaatiota ja toimintaa.

 
Raportissa todetaan, että vaikka Folkeuniversitetet kasvaa ja kehittyy, samaan aikaan tarvitaan innovatiivisuutta ja uudelleenorganisointia.
 
Folkeuniversitetet kasvaa, sen toiminta monipuolistuu ja sen osallistujamäärät kasvavat maanlaajuisesti. Folkeuniversitet edistää osaltaan tutkimustiedon välittämistä kansalaisille. Organisaation sisällä on kuitenkin suuria eroja kehityksen ja kasvun suhteen. Siihen kuuluu yhtäältä neljä yliopistokaupungeissa toimivaa isoa osastoa, joilla on ammattimainen sihteeristö ja jotka järjestävät valtaosan toiminnasta, ja toisaalta vapaaehtoisvoimin pyöritettäviä paikallistoimikuntia.  

Raporttiin ei sisälly suosituksia, mutta siinä nostetaan esiin keskeisiä pulmia ja kysymyksiä. Raportissa pohditaan muun muassa, mahdollistaako nykyinen organisaatiorakenne kehityksen vai olisiko perustavanlaatuinen organisaatiomuutos aiheellinen 
 
Linkki aihetta käsitteleviin (tanskankielisiin) artikkeleihin ja raporttiin