Folkhögskolan integrerar bra

 
Folkhögskolor i utsatta stadsdelar skulle kunna bidra till att motverka diskriminering, segregation och utanförskap, skriver bland andra pedagogikprofessor Per-Olof Thång.
Alla goda krafter måste i Sverige samverka för att förstärka och fördjupa demokratin inom samhällets alla områden. Alla barn får inte stöd och hjälp för en bra start i livet och många partier talar nu om extra stöd och resurser; ”ju tidigare desto bättre”.
Vi vill fokusera också på föräldrarnas ansvar och förmåga när många föräldrar uteblir vid föräldramöten i skolor i socialt utsatta områden. Alla föräldrar vill förstås diskutera skolan och undervisningen – att man uteblir beror ofta på osäkerhet och okunskap om föräldrarollen och barnet riskerar längre fram att göra val utifrån andra värderingar än föräldrarnas. Därför krävs bildning/utbildning för vuxna som ger möjlighet att förstå hur det svenska samhället fungerar och hur man kan agera som förebild.
Källa: GP