Folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling

 

Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS 13-14. April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv

Samtidigt som FN 2015 har antagit de nya hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har Nordiska Folkhögskolerådet valt att i vårkonferensen 2016 sätta fokus på de nordiska folkhögskolornas roll för en globalt hållbar utveckling. Konferensen kommer, inom detta tema, att belysa centrala problemställningar, ge utrymme för erfarenhetsutbyte kring folkhögskolornas vardagliga praxis och diskutera gemensamma handlingsmöjligheter.

Det är vår önskan att såväl skolledningar som lärare och annan folkhögskolepersonal deltar i konferensen och stärker denna mötesplats för de nordiska folkhögskolorna. 

Praktiska upplysningar
Deltagaravgift: Med kost och logi: 1 600 SEK. Utan logi 940 SEK.
Anmälan: Anmälan sker direkt till Nordiska Folkhögskolan senast den 1. Mars 2016 HÄR