Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

 

Som ett led i kunskapslyftet får folkhögskolorna 2018 ytterligare finansiering motsvarande 5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen. Regeringen menar att Sveriges folkhögskolor är viktiga aktörer för personer som inte har kunnat slutföra sin utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. I budgetpropositionen för nästa år skriver regeringen att folkhögskolorna med sina flexibla förutsättningar når  grupper som andra skolformer inte når och därmed kan de ge utökade möjligheter för personer som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens att komplettera sin utbildning.  Förslaget till budget för 2018 innehåller också ökad satsning motsvarande 30 miljoner kronor till ett särskilt utbildningsstöd så att folkhögskolorna även i fortsättningen ska kunna vara en viktig utbildningsväg för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer