Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Folkhögskolorna anordnar tre månader långa kurser i syfte att motivera till fortsatta studier. Annat intressant som kommer fram i rapporten är att den Studiemotiverande kursen når fler män än folkhögskolekurser i allmänhet.

Läs mer på Folkbildning.se.
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se