Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

 

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Folkhögskolorna anordnar tre månader långa kurser i syfte att motivera till fortsatta studier. Annat intressant som kommer fram i rapporten är att den Studiemotiverande kursen når fler män än folkhögskolekurser i allmänhet.

Läs mer på Folkbildning.se.