Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

 
Pixabay.com Pixabay.com

SCB konstaterar att kurserna i ganska stor utsträckning leder till etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Uppföljningen är det första i sitt slag. Särskilda kurser på folkhögskolorna kan vara en yrkesutbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. I dessa fall kan det vara utbildning till personlig assistent, tolk, fritidsledare eller behandlingspedagog. Inom denna kategori av utbildningar som innehåller övervägande yrkesförberedande kurser är cirka 60% av deltagarna etablerade på arbetsmarknaden ett år efter avslutande studier enligt uppföljningen gjord av SCB.

Läs mer