For første gang i 2014 er flere i alderen 25-64 år universitetsutdannet

I 2014 ble innbyggere på Island i alderen 25-64 år med universitetsutdanning for første gang flere enn de som kun hadde utdanning på videregående skoles nivå, eller 60 800 med universitetsutdanning mot 59 300 på videregåendeskoles nivå.

 
Forskjellen ligger innenfor feilmarginen. Innbyggere med utdanning fra universitet i alderen 25-64 var 37,0 % av den islandske befolkningen, 2000 flere enn i 2013. Da hadde 43900 mennesker i denne aldersgruppen bare fullført grunnskolen, dvs. ikke fullført utdanning fra videregåendeskole, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen fra Islands Statistikkbyrå. Det utgjør 26,7 % av befolkningen og har gått ned med 1 500 fra året før. Det er store forskjeller på utdanningsnivå mellom de som bor i hovedstadsområdet og landsbygdbefolkningen i 2014. I hovedstadsområdet hadde 21,9 % av befolkningen i alderen 25-64 kun fullført grunnutdanning mens 44,1% hadde fullført høyere utdanning. Utenfor hovedstaden hadde 35,3% av befolkningen har kun fullført grunnskole og 24,1% hadde fullført høyere utdanning.
 
Kilde: Islands Statistikkbyrå