For lite forskning på voksnes læring

Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 

I innledningen til forskningsmeldingen slår Regjeringen fast at de har høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Men ambisjonene for fremtiden er å heve kvaliteten ytterligere og for å skape noen flere forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse. I tillegg ønsker man å legge bedre til rette for dristighet og fornyelse i forskningssystemet og i utvikling av næringsliv og offentlig sektor. Et tredje hovedmål er sterkere internasjonalisering i deler av systemet og god sammenheng mellom nasjonal og internasjonal virkemiddelbruk, og sist men ikke minst vil de legge til rette for enda bedre samspill om utvikling og bruk av kunnskap. 

Les forskningsmeldingen på Kunnskapsdepartementets nettsider HER.
Hilde Søraas Grønhovd
 E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no